Antoni Flotats

Produção e Gestão Digital

[PT] Antoni Flotats nasceu a 3 de março de 1973 e estudou Engenharia Eletroninica na Universitat Politècnica de Catalunya, estudou também Piano Jazz no Taller de Músics de Barcelona, ​​​​que completou com aulas de canto com a professora Susana Torregrossa.

Depois de trabalhar em diversas empresas do setor privado, teve o privilégio de participar no lançamento da atual Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), ligado à Gestão dos seus equipamentos e especialista em instrumentos musicais através da criação do Parc d’instruments do ESMUC , o Fira Músic vinculada ao Mercat de Música Viva de Vic,, a campanha de arrecadação de fundos “Apadrina un pian para a Fundació Catalunya La Pedrera e o Fiddle Pro no Barcelona Fiddle Congress.

Também realizou diversas mentorias para estudantes na área de instrumentos musicais da Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Como especialista em instrumentos apresentou e criou conteúdos para o programa de rádio Eines i Consells da Corporació de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals – 3Cat.

Continua a sua formação com uma Licenciatura em Multimédia na Universitat Oberta de Catalunya para a aplicar à Digitalização da Gestão de empresas culturais e centros de educação artística.

Atualmente ocupa o cargo de Chefe de Logística que gere os serviços de atendimento, manutenção das instalações, equipamentos e espaços da ESMUC incorporando a Gestão Digital.

Participa como músico em projetos como GestThe Treess, Breu GenerTocats pel Gospel e como produtor e gestor digital para Drumming.

Trabalha agora no seu novo projeto pessoal Imprevisibles, um disco em formato de concerto para voz e piano que pretende lançar durante o ano letivo 2024-2025.

[CAT Original] Antoni Flotats va néixer el 3 de març de 1973 i va estudiar enginyeria electrònica a la Universitat Politècnica de Catalunya i Piano Jazz al Taller de Músics de Barcelona, formació que va completar amb classe de cant amb la professora Susana Torregrossa.

Després de treballar en diferents empreses de l’àmbit privat va tenir el privilegi de participar en la posada en marxa de l’actual Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), vinculat a la gestió del seu equipament i especialitzant-se en els instruments musicals creant el Parc d’instruments de l’ESMUC, el Fira Músic vinculat al Mercat de Música Viva de Vic, la campanya de captació de fons Apadrina un piano per la Fundació Catalunya La Pedrera i el Fiddle Pro dins el Barcelona Fiddle Congress.

També ha realitzat diverses mentories per alumnat en l’àmbit dels instruments musicals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Com a especialista en instruments va presentar i crear continguts per al programa de ràdio Eines i Consells de la Corporació de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals – 3Cat.

Continua la seva formació amb un Grau de Multimèdia a la Universitat Oberta de Catalunya per aplicar-lo a la digitalització de la gestió d’empreses culturals i centres d’ensenyaments artístics.

Actualment, exerceix el càrrec de Cap de Logística que gestiona els serveis d’atenció, manteniment de les instal·lacions, equipament i espais de l’ESMUC incorporant la gestió digital. 

Participa com a músic en projectes com Gest, The Trees, Breu Gener, Tocats pel Gospel i com a productor i gestor digital a Drumming GP.

Treballant en el seu nou projecte personal Imprevisibles, un, disc en format concert per a veu i piano que té previst estrenar-se durant el curs 2024-2025.